Thiết Bị Phát WIFI NETGEAR AX45 WiFi 6 Cao Cấp

  • Dòng sản phẩm:
  • Số lượng sản phẩm trong kho: 10
  • Anh em đã lên Wifi 6 chưa?? Thiết bị WIFI NETGEAR AX45 WiFi 6 (made in Viet Nam) Wifi Cao Cấp    Chuẩn Wifi : 802.11ax Dual band WiFi (AX4300) Tốc độ : AX4300 WiFi   ...
  • 4.555.000 VNĐ

Thiết Bị Phát WIFI NETGEAR AX45 WiFi 6 Cao Cấp wifi cao cấp

Facebook Comments ()